C.V.

Παντοκράτωρ 4 / head of Pantokrator

Παντοκράτωρ – Pantokrator

Βιογραφικό 

 • Αγιογράφος δεύτερης γενιάς. Μυήθηκε στη Βυζαντινή Αγιογραφία στο εργαστήρι του πατέρα του, καταξιωμένου αγιογράφου Βασίλειου Ι. Αφεντούλη, εκ Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. Παράλληλα, μελέτησε τους μεγάλους εκπροσώπους της Βυζαντινής Αγιογραφίας,  σε Μονές και Μουσεία ανά την Ελλάδα. Σεβόμενος την παράδοση, δημιούργησε προσωπικό ύφος στα έργα του.
 • Από νεαρή ηλικία και για 25 περίπου έτη, συνεργάστηκε με τον πατέρα του για τη φιλοτέχνηση περισσότερων από 20 Ιερών Ναών. Έκτοτε, ακολουθεί ατομική πορεία, αγιογραφώντας περισσότερους από 30 Ιερούς Ναούς. 
 • Εξειδικεύεται στην αγιογράφηση Ιερών Ναών, καθαρισμό, αποκατάσταση αγιογραφιών, καθώς επίσης στην επιχρύσωση τοιχογραφιών, φορητών εικόνων και τέμπλων.
 • Σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του κάθε Ιερού Ναού, τηρεί τους κανόνες της βυζαντινής τέχνης.
 • Χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας και αυθεντικό φύλλο χρυσού για επιχρύσωση.
 • Έχει συμμετάσχει σε σειρά από ομαδικές και ατομικές εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να συνεισφέρει στη διατήρηση και διάδοση της Βυζαντινής Αγιογραφίας, διδάσκει – σε εθελοντική βάση – μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας σε ελληνικά σχολεία της Νέας Υόρκης, όπως στο σχολείο «Πλάτων» στο Μπρούκλιν, στο σχολείο «Δημήτριος και Γεωργία Καλοειδή» της κοινότητας του Τιμίου Σταυρού στο Μπρούκλιν, στο σχολείο «Ευδοξία Λεβεσάνου» της κοινότητας Αγίου Πέτρου του Αποστόλου στο Μπρονξ και στο πρόγραμμα της Βυζαντινής Αγιογραφίας στην Κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τζάκσον Χάιτς.
 • Είναι μέλος Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς ΄Ενωσης Πλαστικών Τεχνών (ΑΙΑΡ/UNESCO). Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 1218 1981, «Μόνον τακτικά μέλη του Επιμελητηρίου δύνανται να αναλαμβάνουν και εκτελούν παραγγελίας έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και διακοσμητικής δια λογαριασμόν: α) Κρατικών Υπηρεσιών, β) Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των Ενώσεων και Ιδρυμάτων αυτών, γ) Κοινωφελών Ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δ) Ερανικών Επιτροπών, ε) Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στ) Ιερών Ναών, ζ) Νεκτροταφείων.»
 • Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, έλαβε τιμητική διάκριση από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Άγιος Διονύσιος», για τη βαθειά αγάπη και τις πολυειδείς ευεργεσίες του προς το ίδρυμα υπέρ των φιλογενών συμπολιτών.
 • Στο πλαίσιο της ατομικής του έκθεσης που διοργανώθηκε στις 15 Μαΐου 2016 στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στη Νέα Υόρκη έλαβε τιμητική διάκριση και του απονεμήθηκε μετάλλιο από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την εξαιρετική συνεισφορά του στον Πολιτισμό, στη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της παραδοσιακής Βυζαντινής Τέχνης στις νεότερες γενιές σε διεθνές επίπεδο.

Resume

 • Second generation iconographer. He was introduced to the Byzantine Iconography by his father, an established iconographer, Vasileios J. Afentoulis, who born in Constantinople and was honored by the Greek Ministry of Culture. He also studied the iconography artwork of the most distinguished Byzantine iconographers at Monasteries and Museums in Greece. Respecting the Byzantine traditional art, he has created his own personal artistic style.
 • For more than 25 years, he co-operated with his father to decorate more than 20 Churches. He then, followed a solo career as an iconographer, icon painting more than 30 Churches.
 • He is specialized in the icon-painting of Holy Churches, cleaning-preservation of iconographies, gold-plating of wall-paintings, portable icons, and eikonostasia.
 • According to a Church’s order of architecture, he follows the byzantine rules.
 • He uses high quality materials and authentic gold leaf for gold-plating.
 • He has participated in a number fine art exhibitions in Greece and abroad.
 • In an attempt to contribute to the preservation and spreading of the Byzantine Iconography, he teaches pro bono Byzantine Iconography classes at Greek schools in New York, such as the Greek School of Plato in Brooklyn, “Dimitrios & Georgia Kaloidis” Parochial School of Holy Cross Greek Orthodox Church in Brooklyn, the “Evdoxia Levesanos” Greek Afternoon School of Saint Peter the Apostle Greek Orthodox Church in the Bronx and the Byzantine Iconography program at Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church in Jackson Heights, Queens.
 • He is a member of the Chamber of Fine Arts of Greece, which is a Legal Person of Public Law, under the regulation of the Ministry of Culture and the National Committee of the International Association of Art/Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP/UNESCO). According to the Article 9 of Law 1218 1981 Members’ special rights 1. Only regular members of the Chamber may undertake to execute commissions of paintings, sculptures, prints and decoration on behalf of: a) State services, b) local government organisations, and the associations and institutions affiliated with them, c) public benefit foundations and legal persons of public law, d) fund-raising committees, e) public utilities organisations, f) churches, and g) cemeteries.
 • On September 18 2014, he He was awarded by the Board of Directors of the “Saint Dionysios” Hospital, for his multifarious benefactions towards fellow citizens at the Historical and Folklore Museum of Aegina in Greece.
 • During his solo fine arts exhibition, which took place on May 15, 2016 at the Archdiocesan Hellenic Cultural Center in New York, he received an honorary αward and a medallion by the Club for UNESCO of Piraeus and Islands for his great contribution to Culture as well as for the preservation and promotion of the traditional unique Byzantine Art to younger generations and for his dedication to the Byzantine art and its spread internationally.