Πρόσωπο Παντοκράτορα – Pantocrator (face)

Πρόσωπο, Κεφάλι Παντοκράτορα Head – Face of Pantocrator