Πλατυτέρα – Platytera

Πλατυτέρα – Platytera, ©Miltiadis Afentoulis