Βιογραφικό

Παντοκράτωρ 4 / head of Pantokrator

Παντοκράτωρ – Pantokrator

Βιογραφικό 

 • Αγιογράφος δεύτερης γενιάς. Μέντοράς του, ο πατέρας του, αναγνωρισμένος διδάσκαλος Αγιογραφίας και αγιογράφος, Βασίλειος Ι. Αφεντούλης, του οποίου η βιογραφία και το έργο αναφέρεται σε σειρά ελληνικών εγκυκλοπαιδειών, όπως «Χριστιανική Ηθική», «Υδρία», «Έλληνες Ζωγράφοι 20ου Αιώνα» και τιμήθηκε για την προσφορά του στην τέχνη από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας.
 • Από νεαρή ηλικία και για 25 περίπου έτη, συνεργάστηκε με τον πατέρα του για τη φιλοτέχνηση περισσότερων από 20 Ιερών Ναών. Στη συνέχεια, ακολουθεί έως σήμερα ατομική πορεία, έχοντας ήδη αγιογραφήσει περισσότερους από εικοσιπέντε ελληνορθόδοξους Ιερούς Ναούς.
 • Αναφορικά με την αγιογραφική τεχνοτροπία, ακολουθεί τη βυζαντινή παραδοσιακή τέχνη,  διατηρώντας παράλληλα, το προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος.
 • Χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας και φύλλο χρυσού 22 καρατίων για επιχρύσωση.
 • Σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό του κάθε Ιερού Ναού, τηρεί τους κανόνες της βυζαντινής τέχνης και την Αγιοκατάταξη.
 • Εξειδικεύεται στην αγιογράφηση Ιερών Ναών, συντήρηση-αποκατάσταση αγιογραφιών, επιχρύσωση τοιχογραφιών, φορητών εικόνων και τέμπλων.
 • Έχει βραβευτεί για τα έργα του. Τιμήθηκε από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων  για την «εξαιρετική συνεισφορά του στον Πολιτισμό και στη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της παραδοσιακής μοναδικής βυζαντινής τέχνης στις νεότερες γενιές» και για την αφοσίωσή του «στη βυζαντινή τέχνη και της διάδοσή της σε διεθνές επίπεδο».
 • Έχει συμμετάσχεισε σειρά από ομαδικές και ατομικές εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Μέλος Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Graphic Artists Guild, Inc.
 • Έχει διδάξει Βυζαντινή Αγιογραφία σε ελληνικά σχολεία της Νέας Υόρκης.

 

Resume

 • Second generation iconographer. His mentor was his father, a recognized Professor of Art & iconographer, Vasileios J. Afentoulis, whose biography and artwork is referred to a number of Hellenic encyclopedias, such as “Christianiki Ithiki”, “Hydria”, “Hellines Zografoi 20thCentury” and was honored for his offer in art by the Greek Ministry of Culture.
 • For more than 25 years old, he decorated with his father more than twenty Churches. He then, followed a solo career as an iconographer for the artistic decoration of more than 25 Greek Orthodox Churches.
 • Regarding his iconographic style, his follows the Byzantine traditional art, preserving his own personal artistic style.
 • The artist uses high quality materials and 22 Gold leaf carat for gold-plating.
 • According to a Church’s order of architecture, he follows the byzantine rules as well the “Hagiokatataksi”.
 • He is specializedin the icon-painting of Holy Churches, preservation-restoration of iconographies, gold-plating of wall-paintings, portable icons, and eikonostasia.
 • He has been awarded for Amongst others, he is an honorary αward receiver by the Club for UNESCO of Piraeus and Islands “for his great contribution to Culture as well as for the preservation and promotion of the traditional unique Byzantine Art to younger generations” and “for his dedication to the Byzantine art and its spread internationally”.
 • He has participation in a number fine art exhibitions in Greece and abroad.
 • Member of theChamber of Fine Arts of Greece, Club for UNESCO of Piraeus and Islands, Graphic Artists Guild, Inc.
 • He has taught the Byzantine Iconography at Greek schools in New York.