Άγιος Πέτρος – Saint Peter the Apostle

Άγιος Πέτρος, δια χειρός Μιλτιάδη Αφεντούλη – Saint Peter the Apostle, by the hand of Miltiadis Afentoulis