Βιογραφικό

Καλώς ορίσατε στην προσωπική ιστοσελίδα του αγιογράφου Μιλτιάδη Αφεντούλη

Κεφάλι Παντοκράτορα

Κεφάλι Παντοκράτορα

Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζεται το αγιογραφικό έργο του εικαστικού καλλιτέχνη, μέλους του Εικαστικού Επιμελητηρίου Τεχνών Ελλάδος, Μιλτιάδη Β. Αφεντούλη.

Για την ποιοτικά καλύτερη απόδοση, την προστασία των έργων από την υγρασία και την κάλυψη τυχόν φθαρμένων επιφανειών των επιχρισμάτων, η φιλοτέχνηση των έργων γίνεται σε λινάρι και έπεται η τοποθέτηση. Χρησιμοποιούνται γαιώδη χρώματα, όπως ώχρα, μίνιουμ, κιννάβαρι, ενώ γίνεται αρμονική εναλλαγή ψυχρών και θερμών χρωμάτων.

 

Αγιογραφίες

Η τεχνοτροπία, οι εικονογραφικοί συνδυασμοί και οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι σύμφωνοι με την εικονογραφική παράδοση, ωστόσο δεν περιορίζεται σε επανάληψη προτύπων. Το προσωπικό ύφος και η δημιουργικότητα του καλλιτέχνη βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής βυζαντινής τέχνης. Σε κάθε Ναό, ανάλογα με την αρχιτεκτονική, ακολουθείται η λεγόμενη «αγιοκατάταξη», οι παραστάσεις δηλαδή τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στο Ναό. ‘Η είκών προς το αρχέτυπον και’ενεστιν και ‘οραται και προσκεινείται (Αγ. Θεόδωρος,PG99,433A)